פרוייקטים מיוחדים

פרויקט דיוקן עצמי - פופ ארט
דיוקן עצמי
פרויקט דיוקן עצמי
חתונה
תערוכת מיתוג - חתונה
תערוכת מיתוג - ספר ילדים
עיצוב למדיה רופין
צביעת קיר במכללה - מחזור נ"א
פרויקטים מיוחדים
תערוכת מיתוג - פגישה אישית
תערוכת מיתוג
תערוכת מיתוג - פברואר 2015