צביעת קיר במכללה – מחזור נ"א

צביעת הקיר של מחזור נ"א, הופכים הדמייה למציאות –


בתרגיל הדמיית קיר גרפיטי, נבחר הקיר המנצח!
מוזמנים לצפות בצביעת וציור הקיר. היה כיף!!