תערוכות סיום סמסטר

תערוכה

תערוכת מיתוג עיר, URBAN 2020

תערוכת סיפור ילדים, "מה הסיפור?"