צילום סטילס

תיק עבודות

פרויקט סוף סמסטר שנה א' - עידן קלונובר

פרויקט סוף סמסטר שנה א' - עמית אלפסי

פרויקט סוף סמסטר שנה א' - עדי גורן